Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen går kort og godt ud på, at virksomheden får en selskabslignende karaktér.

Har du ikke det store behov for penge til dit privatforbrug eller ønsker at nedbringe eller undgå topskat og har tanker om at lave nogle nye investeringer i virksomheden, bør du overveje at anvende virksomhedsordningen. Nedenfor ses hovedpunkterne i ordningen:

  • Virksomhedsejeren får fuldt fradrag for sine renteomkostninger gennem den personlige indkomst. Det sker ved at renterne medregnes i opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst, og får dermed fuld skattemæssig værdi, der modregnes i virksomhedens resultat. Det betyder at du får en højere fradragsprocent i forhold til almindelig personlig beskatning af kapitalindkomst.
  • Det bliver nemmere at konsolidere virksomheden. Det sker ved at det opsparede overskud beskattes med en foreløbig virksomhedsskat på kun 22% (2017) svarende til selskabsbeskatningen. Det er først når du hæver privat af det opsparede overskud i virksomheden, at du bliver beskattet personligt til skatteprocenten der ligger udover de 22%. Du får således en skattekredit, og udskyder din beskatning.
  • Gennem en skattefri virksomhedsomdannelse til selskab, kan en virksomhed i virksomhedsordningen udskyde sin beskatning af det opsparede overskud. Det sker ved, at det opsparede overskud bliver lukket inde i selskabet som en del af denne, og vil derfor først komme til beskatning ved afståelse af anparterne. Herved man igen opnår, at få udskudt beskatningen.

Virksomhedsordningen kan også anvendes, hvis man ønsker at foretage et forældrekøb (eller omvendt forældrekøb), hvor forælderen ønsker at leje lejligheden ud til barnet (eller omvendt).

Rent administrativt, er det lidt tungere med virksomhedsordningen, da der er en række administrative krav der skal være opfyldt.

Af hensyn til SKAT og regnskabet, skal der være en klar adskillelse mellem virksomhedsøkonomi og privatøkonomi, hvorfor der skal føres en indskudskonto for hvad der indskudt privat i virksomheden og en mellemregningskonto, for hvad virksomheden skylder dig.  Derudover skal der også føres en konto for det opsparede overskud.

Derfor er det meget fornuftigt at alliere sig med en revisor.

Kontakt Palm Revision for at høre nærmere.

Fordele for dig

  • Mere tid til dét du er bedst til
  • Rimelige priser
  • Timepris for rutineprægede opgaver: kr. 500,- (ekskl. moms)
  • Timepris for udkørende bogholder: kr. 500,- (ekskl. moms)
  • Timepris for komplicerede opgaver: imellem kr. 700 – 1000,- (ekskl. moms)