To do liste til stiftelse af ApS

Såfremt der også skal stiftes holdingselskab(er), skal nedenstående procedure foretages for hvert selskab:

 1. Mail følgende oplysninger til Palm Revision ApS:
  a. Navn på selskabetb. Adresse på selskabetc. Anpartskapital i DKKd. Anpartshavers/anpartshavernes fulde navn, adresse og CPR-nummere. Selskabets formålf. Skal selskabet momsregistreres?g. Skal selskabet registreres for importmoms?h. Første regnskabsår (12 eller 18 måneder)i. Fulde navn og CPR-nummer på selskabets direktør(er)j. Fordeling af anparter til anpartshavere (% pr. anpartshaver)k. Billedlegitimation og sygesikringskort for hver anpartshaver
 2. Palm Revision ApS udarbejder stiftelsesdokumenter, som mailes til kunde
 3. Kunde printer, underskriver, scanner og mailer stiftelsesdokumenter til Palm Revision ApS i samme format og orden som modtaget
 4. Kunde beder sit pengeinstitut oprette en bankkonto, der skal hedde: Selskabetsnavn ApS under stiftelse og udleverer kopi af underskrevne stiftelsesdokumenter til banken samt overfører/indbetaler selskabskapitalen til denne konto
 5. Kunde mailer e-mail adresse til kontakt i banken, der skal godkende kapitalen over for Erhvervsstyrelsen, til Palm Revision ApS
 6. Palm Revision ApS indtaster selskabsstiftelse i virk.dk og inviterer banken til at godkende kapitalen
 7. Banken godkender kapitalen med NemID på virk.dk
 8. Palm Revision ApS foretager endelig oprettelse af selskab i virk.dk
 9. Når selskabet er oprettet mailer Palm Revision ApS selskabsresumé til kunde samt bank
 10. Øvrige pligter for selskabet over for offentlige myndigheder står selskabet selv for, eller bestiller disse ydelser hos Palm Revision ApS.

 

Fordele for dig

 • Mere tid til dét du er bedst til
 • Rimelige priser
 • Timepris for rutineprægede opgaver: kr. 500,- (ekskl. moms)
 • Timepris for udkørende bogholder: kr. 500,- (ekskl. moms)
 • Timepris for komplicerede opgaver: imellem kr. 700 – 1000,- (ekskl. moms)