Skatteregnskab

Skatteregnskab kaldes oftest for årsregnskab. Årsregnskabet laves af mindst to årsager:

  • Årsregnskabet giver overblik over overskud/underskud samt balancen mellem de forskellige posteringer
  • Årsregnskabet skal indsendes til SKAT og er lovpligtigt (med mindre der er givet undtagelser), derfor kaldes årsregnskabet ofte for skatteregnskab

Skatteregnskab for selvstændige

Skatteregnskabet for mindre virksomheder, som ikke er registreret som selskaber, skal indsendes sammen med den udvidede selvangivelse omkring 1. juli. Skatteregnskabet skal som minimum indeholde oversigter og sammenregninger af virksomhedens indtægter, udgifter og samlede resultat.

Skatteregnskabet bør for de fleste ikke volde de store problemer, da den daglige bogføring i forbindelse med indberetning og afregning af moms gør det nødvendigt at bogføre alle bilag, faktura, kreditnota, m.v.

Der kan dog være gode penge at hente ved at benytte en revisor eller bogholder til udarbejdelse af skatteregnskabet, da loven ændres jævnligt og det jo ville være ærgerligt at gå glip af fradrag, ligesom det aldrig er rart at blive indkaldt til torskegilde.

Palm Revision arbejder med faste lave timepriser, så overvej om ikke vi skal udarbejde dit skatteregnskab, for langt de fleste er det faktisk en god forretning og du slipper for at kæmpe med regnskab og kan i stedet servicere dine kunder og lave det du er bedst til.

Skatteregnskab for selskaber

Aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS) skal indsende skatteregnskab påtegnet af en revisor. Afhængigt af selskabets størrelse og kompleksiteten af skatteregnskabet skal det gennemgås og godkendes af en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor. Den daglige bogføring kan sagtens varetages af en bogholder, som også kan helt eller delvis stå for udarbejdelsen af skatteregnskabet.

Bogføring og skatteregnskab

Uanset om du selv laver dit skatteregnskab eller du får en revisor til at hjælpe, skal alle bilag og regnskaber opbevares i mindst 5 år, så SKAT har mulighed for at gennemgå regnskaberne. Som nævnt tidligere kan det ofte være en fordel at få en professionel bogholder eller revisor til at udarbejde skatteregnskabet så alle fradrag kommer med og regnskabet er korrekt.

Fordele for dig

  • Mere tid til dét du er bedst til
  • Rimelige priser
  • Timepris for rutineprægede opgaver: kr. 500,- (ekskl. moms)
  • Timepris for udkørende bogholder: kr. 500,- (ekskl. moms)
  • Timepris for komplicerede opgaver: imellem kr. 700 – 1000,- (ekskl. moms)