Revision

En ordentlig revision er din garanti for at dine regnskaber overholder lovens bestemmelser og lever op til firmaets vedtægter. Palm Revision har primært fokus på bogholderi og forberedelse af regnskaber, men kan via nøje udvalgte samarbejdspartnere foretage revision og udarbejdelse af din virksomheds regnskaber. Vores samarbejdspartnere tæller både registreret revisor og statsautoriseret revisor, således at du også, hvis du har et revisionspligtigt selskab, kan få den nødvendige og lovpligtige revision.

Revisionspåtegning

Er dit firma revisionspligtigt skal regnskaber påtegnes af en revisor, som ved sin påtegning garanterer at regnskabet lever op til lovens krav og gældende praksis. Revisionspåtegninger kan udføres af registrerede revisorer eller statsautoriserede revisorer. Typisk vil større virksomheder benytte en statsautoriseret revisor.

Økonomisk rådgivning

Ud over de mere kontrollerende opgaver, som udarbejdelse af regnskaber og revision af regnskaber, er økonomisk rådgivning en væsentlig del af en revisors arbejde. Økonomisk rådgivning sker typisk i forbindelse med salg eller køb af virksomheder eller ved planlægning af investeringer. Palm Revision har mange års erfaring i økonomisk rådgivning og vi har via et solidt netværk af samarbejdspartnere adgang til ekspertise indenfor stort set alle former for økonomisk rådgivning.

Regnskabsrådgivning

Moderne regnskabsføring og bogholderi stiller store krav, ikke mindst til brugen af økonomistyringssystemer som C5, e-conomic eller SummaSummarum. Derfor kan rådgivning om hvordan man opstiller regnskaber, udfører bogføring, laver budgetter og beregninger samt optimerer de interne forretningsgange være guld værd for mange, specielt mindre og mellemstore virksomheder.

Revisionsopgaver

Typiske revisionsopgaver kan opdeles i egentlig revision og rådgivning. Blandt de egentlige revisionsopgaver er bogføring, udarbejdelse af regnskaber, afstemning af momsregnskaber, revision af regnskaber i forhold til lovgivning m.m.

Rådgivningsopgaver udføres typisk i forbindelse med investeringer, overtagelser, konkurser og andre større økonomiske ændringer i en virksomhed.

Revision

Revision bygger på tillid og grundigt arbejde. Det er vigtigt at du har fuld tillid til din revisor og de fleste arbejder da også sammen med deres revisor gennem en længere årrække. Palm Revision har således mange kunder som har været hos os i mange år. Siden 2007 har vi udført egentlige regnskabsopgaver og også her holder kunderne ved. Dette er vi både glade for og stolte af.

Fordele for dig

  • Mere tid til dét du er bedst til
  • Rimelige priser
  • Timepris for rutineprægede opgaver: kr. 500,- (ekskl. moms)
  • Timepris for udkørende bogholder: kr. 500,- (ekskl. moms)
  • Timepris for komplicerede opgaver: imellem kr. 700 – 1000,- (ekskl. moms)