Bogføring

Skal du bruge en ekstern bogholder eller revisor til at stå for din bogføring er Palm Revision et godt valg. Palm Revision har hovedsæde i København K og varetager bogføring og regnskab for en lang række virksomheder i Hovedstadsområdet.

Krav til bogføring

Kravene til bogføring findes i bogføringsloven, som er en rammelov og erhvervsdrivende skal derfor være opmærksomme på, at der kan være krav til bogføring i andre love og bestemmelser også.

Alle faktura, bilag, m.v. skal opbevares i mindst 5 år og skal til enhver tid stilles til rådighed for SKAT. Desuden skal bogføringen være i overensstemmelse med bogføringsloven og den erhvervsdrivende er ansvarlig for regnskabet med mindre det er påtegnet af en revisor.

Bogføringsvejledningen

Bogføringsvejledningen uddyber og beskriver de forskellige punkter i bogføringsloven. Vejledningen er en hjælp til erhvervsdrivende som er underlagt årsregnskabsloven. Det kræver tid at sætte sig ind i love og vejledninger, tid du kan spare ved at lade Palm Revision stå for din bogføring. På den måde kan du være sikker på, at loven er overholdt og at din bogføring er uden fejl, som der senere skal bruges tid på at rette.

SKAT om bogføring

På SKATs hjemmeside skat.dk kan du læse om kravene til bogføring. Her står bl.a. ”Alle virksomheder skal løbende bogføre virksomhedens indtægter og udgifter. Hvis du driver personlig virksomhed, skal du udarbejde et skattemæssigt årsregnskab. Du behøver ikke at bruge en revisor til bogføring og regnskab”.

Bogføring i e-conomic

Palm Revision er eksperter i at bruge regnskabssystemet e-conomic. Vi har gennem mange år udført bogføring i e-conomic, som holder styr på alle faktura, kvitteringer og andre bilag og vi kan også hjælpe dig i gang med selv at stå for den daglige bogføring, hvorefter vi så udarbejder eller reviderer årsregnskabet.

Fordele for dig

  • Mere tid til dét du er bedst til
  • Rimelige priser
  • Timepris for rutineprægede opgaver: kr. 500,- (ekskl. moms)
  • Timepris for udkørende bogholder: kr. 500,- (ekskl. moms)
  • Timepris for komplicerede opgaver: imellem kr. 700 – 1000,- (ekskl. moms)