Årsregnskab

Årsregnskab til Told og Skat kaldes også skatteregnskab og laves på baggrund af indtægter og udgifter, som dit firma skal bogføre og opbevare i 5 år. Det løbende bogholderiarbejde ligger altså til grund for udarbejdelsen af årsregnskabet.

Der stilles forskellige krav til årsregnskabet afhængigt af om dit firma er en enkeltmandsvirksomhed eller om det er registreret som selskab, f.eks. et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS). Det er vigtigt at kende lovgivningen og de krav der stilles fra SKAT i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab samt dokumentation i form af bogføring.

Bogføring

Mens årsregnskabet, logisk nok, kun skal afleveres en gang om året, bør der foretages bogføring løbende. Dette både for at sikre at SKAT til enhver tid kan undersøge virksomheden, men også for at du selv kan bevare overblikket over udgifter og indtægter, ikke mindst i forbindelse med momsafregning og indberetning.

Palm Revision har fokus på bogføring, således at de løbende udgifter og indtægter registreres og gøres let tilgængelige når årsregnskabet skal udarbejdes. Vores ekspertise er bogføring i e-conomic men vi løser også opgaver der kræver brug af C5, Dinero, Billy’s Billing, Summasumarum, Saldi, Revilution og andre økonomistyringssystemer.

Årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder

Enkeltmandsvirksomheder skal aflevere årsregnskab og kunne fremvise dokumentation for virksomhedens økonomiske aktiviteter. Du har som virksomhedsejer pligt til at bogføre alle udgifter og indtægter, indberette moms, m.v. men kravene til enkeltmandsvirksomheder er noget mindre end til selskaber. Vi har blandt vores kunder en lang række enkeltmandsvirksomheder, hvor ejeren har prioriteret at lave firmaopgaver frem for at sidde med regnskaber.

Årsregnskabet for enkeltmandsvirksomheder skal som minimum indeholde oplysninger om indtægter og udgifter (oplysningerne skal kunne dokumenteres gennem bilag). Overskuddet er virksomhedsejerens løn og den indtægt der ligger til grund for skatteberegningen i virksomhedsejerens selvangivelse.

Årsregnskab for selskaber

Ud over årsregnskab med opgørelse af overskud eller underskud har selskaber pligt til at aflevere en årsrapport også. Både årsrapport og årsregnskab bør udarbejdes af en revisor, da der let kan ske fejl for ikke sagkyndige.

Fordele for dig

  • Mere tid til dét du er bedst til
  • Rimelige priser
  • Timepris for rutineprægede opgaver: kr. 500,- (ekskl. moms)
  • Timepris for udkørende bogholder: kr. 500,- (ekskl. moms)
  • Timepris for komplicerede opgaver: imellem kr. 700 – 1000,- (ekskl. moms)