Seneste nyt fra Palm Revision:

Hvad kan vi?

  • Totalløsning af revision & regnskab
  • Løbende bogføring
  • Rådgivning og effektivisering af bogholderier
  • Debitor- og kreditorstyring
  • Momsregnskab
  • Årsregnskab
  • Selvangivelser
  • Stifte selskaber

Følg os på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
24. juni 2021

Ny politisk aftale om revision skal styrke indsatsen mod fejl og svindel

Et bredt politisk flertal er netop blevet enige om en aftale om revision, der skal styrke indsatsen mod snyd og bidrage til, at færre virksomheder begår fejl i deres regnskaber og angivelser af skat og moms. Det betyder bl.a., at flere virksomheder får krav om inddragelse af revisor i forbindelse med aflæggelse af årsregnskaber.
... See MoreSee Less

16. juni 2021

Ny frist for indberetning af dokumentation
Fristen for at indberette dokumentation til slutafregning er skubbet fra den 30. juni 2021 til den 30. september 2021.
... See MoreSee Less

12. marts 2021

VIGTIG INFORMATION: Skattestyrelsen åbner officielt for årsopgørelserne den 15.03.2021. Dvs. at vi først fra på mandag kan begynde at indrapportere ændringer til årsopgørelserne. For selvstændige erhvervsdrivende og skatteborgere der benytter virksomhedsskatteordningen, er fristen den 01.07.2021. Dvs. at vi indberetter jeres beløb fra på mandag den 15.03.2021 til og med den 30.06.2021. ... See MoreSee Less

26. februar 2021

OMDANNELSE AF IVS TIL ApS:
Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, der sætter de nye regler i kraft fra den 26. februar 2021.

De nye regler kræver, at selskabskapitalen forhøjes til minimum 40.000 kroner ved omregistrering af et IVS til et ApS. Kapitalforhøjelsen skal foretages efter de almindelige regler om kapitalforhøjelse i selskabslovens kapitel 10. Ved indskud af andet end kontanter skal revisor derfor altid udarbejde en vurderingsberetning.

De nye regler kræver ikke længere, at selskabets egenkapital ved omregistreringen mindst svarer til selskabskapitalen, og revisor skal derfor ikke afgive erklæring om, at kapitalen er til stede. Dermed stilles et IVS, som om selskabet havde været stiftet som et ApS fra starten.

Ved genoptagelse af et IVS, der er sendt til tvangsopløsning, skal selskabskapitalen være til stede. I en sådan situation skal revisor erklære, at selskabskapitalen er til stede, og at selskabet ikke har ydet ulovlige lån. Det fremgår af de almindelige regler om genoptagelse i selskabsloven.
... See MoreSee Less