Palm Revision ApS • Nørre Farimagsgade 13, 4. Th. • 1364 København K

Seneste nyt fra Palm Revision:

Hvad kan vi?

  • Totalløsning af revision & regnskab
  • Løbende bogføring
  • Rådgivning og effektivisering af bogholderier
  • Debitor- og kreditorstyring
  • Momsregnskab
  • Årsregnskab
  • Selvangivelser
  • Stifte selskaber

Følg os på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
26. februar 2021
OMDANNELSE AF IVS TIL ApS:
Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, der sætter de nye regler i kraft fra den 26. februar 2021.

De nye regler kræver, at selskabskapitalen forhøjes til minimum 40.000 kroner ved omregistrering af et IVS til et ApS. Kapitalforhøjelsen skal foretages efter de almindelige regler om kapitalforhøjelse i selskabslovens kapitel 10. Ved indskud af andet end kontanter skal revisor derfor altid udarbejde en vurderingsberetning.

De nye regler kræver ikke længere, at selskabets egenkapital ved omregistreringen mindst svarer til selskabskapitalen, og revisor skal derfor ikke afgive erklæring om, at kapitalen er til stede. Dermed stilles et IVS, som om selskabet havde været stiftet som et ApS fra starten.

Ved genoptagelse af et IVS, der er sendt til tvangsopløsning, skal selskabskapitalen være til stede. I en sådan situation skal revisor erklære, at selskabskapitalen er til stede, og at selskabet ikke har ydet ulovlige lån. Det fremgår af de almindelige regler om genoptagelse i selskabsloven.
... See MoreSee Less
23. februar 2021
Nyt fra Skattestyrelsen. Såfremt man ikke betaler moms for 2020Q3, 2020Q4 eller 2020H2. Konverteres momssgælden automatisk til et momslån Ifbm. Corona situationen. ... See MoreSee Less
17. februar 2021
Årsregnskab og Covid-19
Kompensationsbeløb må ikke modregnes i de omkostninger de skal dække, men indregnes under ”Andre driftsindtægter”.
Er kompensationerne væsentlige i regnskabet, skal de fremgå i noterne om særlige poster.
Indestående på skattekontoen ifbm. hævet udbetalingsgrænse skal præsenteres som et aktiv.
Dette gælder for alle regnskabsklasser.
Kontakt os for at få hjælp til årsregnskab og opstilling af årsrapport.
... See MoreSee Less
9. februar 2021
NYT OM Coronakompensation: Folketinget har d.d. besluttet at hæve loftet for kompensation til selvstændige til kr. 30.000.
Her er aftalens hovedpunkter:

Til selvstændige mv.:

Loftet for selvstændige forhøjes fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kr. om måneden for selvstændige uden ansatte. For at modtage den forhøjede kompensationssats er det et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.
Kravet for, hvor stor en omsætning man skal have for at få adgang til kompensation fra selvstændigordningen, sænkes fra 10.000 kr. om måneden til 8.000 kr. om måneden. Kravet for indkomst sænkes tilsvarende i kompensationsordningerne for freelancere og kombinatører samt i den midlertidige kunststøtteordning.
Begge ændringer sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020, og det vil være muligt for selvstændige, der allerede har søgt ordningerne, at søge igen. Der tages forbehold for, at ændringerne kræver statsstøttegodkendelse.
Til virksomheder:

Der sættes 175 mio. kr. af til forenkling af ansøgningsprocessen og forbedringer af kompensationsordningen for faste omkostninger.
Fristen for, hvornår bindende aftaler om f.eks. markedsføring skal være indgået, for at man er berettiget til kompensation for faste omkostninger, flyttes fra den 9. marts 2020 til den 9. december 2020.
Leverandører til offentlige arrangementer med mindst 50 deltagere får adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger.
Virksomheder, der oplever en nedgang i omsætningen pga. Udenrigsministeriets rejsevejledning, men som ikke er medlem af en godkendt rejsegarantiordning, får adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger.
Garanti- og låneordninger i Vækstfonden og EKF forlænges til og med april 2021.
Garantiordningen i Rejsegarantifonden forlænges til og med den 30. april 2021.
Der oprettes en pulje på 35 mio. kr. til at kompensere de virksomheder, der har sæsonbetonede, letfordærvelige varer med en udløbsdato på over en måned. Det gælder f.eks. juleøl. Der vil være et loft på 200.000 kr. pr. virksomhed.
Til lønmodtagere:

Den midlertidige ret til sygedagpenge forlænges med to måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 2021.
Suspensionen af 225-timers reglen forlænges tilsvarende med to måneder til og med 30. april 2021.
Suspensionen af dagpengeforbruget forlænges til og med april 2021.
Forlængelse af ret til uddannelse med 110 pct. dagpenge
... See MoreSee Less